Sai lầm khi muốn giảm 5 cân trong 1 tuần

sai lầm khi giảm 5 cân trong 1 tuần

Thông thường khi một người giảm cân sẽ rơi vào 3 yếu tố: giảm nước, giảm cơ, giảm mỡ. Và quá trình này sẽ hiệu quả nếu giảm tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể xuống thấp nhất có thể mà không làm giảm cơ và giảm nước của cơ thể bạn. Do đó việc giảm 5 cân trong 1 tuần thật chất là một việc chỉ xảy ra với những người có lượng mỡ lớn.  Những sai lầm khi muốn giảm 5 cân trong 1 tuần Trước tiên, đầu…